Družba v času podnebnih sprememb med krizo in normalnostjo

okrogla miza
moderator: Staš Zgonik, Mladina

sogovorniki:
ekonomist dr. Jože P. Damijan
okoljski ekonomist Jonas Sonnenschein
meteorologinja Nina Černivec
direktorica Siemensa Medeja Lončar

9. marec 2020, 19:00 (prestavljeno na kasnejši datum)

Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Dogodek v sodelovanju z ZRC SAZU in SR SAZU

Že 30 let govorimo o potrebi po zniževanju izpustov toplogrednih plinov, ti pa še naprej nezadržno rastejo. Časovnice zniževanja izpustov, ki bi nam glede na napovedi klimatologov omogočile ohranitev podnebnega ravnovesja in omejile segrevanje ozračja na “varno” raven, postajajo vse bolj nerealistične. Smo sposobni preiti od visokoletečih besed k dejanjem? Je po 30 letih čas za drugačen pristop? Kako gospodarstvu, ki temelji na naprestani rasti ter povečevanju proizvodnje in prodaje, zagotoviti dolgoročni obstoj na drugačnih temeljih? Kako v vedno bolj individualistično usmerjenem svetu spodbuditi potrebo po dolgoročnem kolektivnem ukrepanju? Je trkanje na slabo vest ljudi, češ da so preveč potratni in da je njihov življenjski slog škodljiv, res lahko uspešna strategija? Smo sposobni trende obrniti v pravo smer, ne da bi nepriljubljeni ukrepi povzročili vzpon skupin, ki so v zanikovanju podnebnih sprememb našle svojo nišo?