Fotovoltaika – ključna tehnologija zelene transformacije in energetske neodvisnosti

Marko Topič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Moderatorka: Petra Prešeren

6. december 2022 ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj

Fotovoltaika je postala vsestransko konkurenčna. Sončne energije je povsod dovolj. Fotovoltaika bo omogočila trajnostno elektrifikacijo in konkurenčno proizvodnjo sintetičnih goriv (zeleni vodik, amonijak, …). Fotovoltaika je potrjena kot ključni nosilec zelene transformacije in omogoča hitro zmanjševanje energetske odvisnosti.

Prof. dr. Marko Topič, univ. dipl. inž. el. je redni profesor in predstojnik Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in nazivni profesor na ameriški univerzi Colorado State University, ki se že več kot 25 let osredotoča na raziskave in razvoj s področja fotovoltaike.

Prof. Marko Topič je pobudnik in predsednik skupščine Slovenske tehnološke platforme za fotovoltaiko od njene ustanovitve v letu 2006 ter vseh dosedanjih Slovenskih fotovoltaičnih konferenc (SLO-PV 2006-2022). Od leta 2007 je član upravnega odbora in od leta 2014 predsednik Evropske tehnološke in inovacijske platforme za fotovoltaiko. Prof. Topič je prejemnik številnih nagrad in priznanj (Zoisova nagrada – 2008, Jabolko navdiha – 2018, evropska nagrada Alexander Becquerel Prize – 2022) in je član Inženirske akademije Slovenije in Slovenske akademije znanosti in umetnosti.