Ekipa

dr. Saša Novak (koordinatorka),  dr. Anže Abram,  Gabrijela Hladnik,   dr. Petra Jenuš,  dr.  Andraž Kocjan,  dr. Majda Pavlin, Andreja Šestan, Martin Topole,  dr. Janez Zavašnik, dr. Kristina Žagar

Snemanje: Videolectures

ZnC trojček dr. Kristina Žagar Soderžnik, Andreja Šestan in dr. Petra Jenuš Brdnik
dr. Petra Jenuš Brdnik med vstavljanjem vzorca v SPS
Anže Abram pripravlja poskus hidrotermalne sinteze nanodelcev TiO2

dr. Janez Zavašnik
dr. Aljaž Iveković na konferenci o materialih in tehnologijah
Gabrijela Hladnik
dr. Majda Pavlin, začasna pomočnica Petra in Martin Topole
Martin Topole pri napravi za merjenje magnetnih lastnosti.
dr. Andraž Kocjan, ujet med merjenjem velikosti nanodelcev
dr. Saša Novak (Blefira ročno stiskanje vzorca. V resnici tega že dolgo ne počne. Ampak laboratorij zelo pogreša!)