Zavod ZnC

Naziv: Znanost na cesti, zavod za promocijo znanosti, Ljubljana
Angleški naziv: Science on the Street, Institute for the Promotion of Science
Skrajšano ime: ZnC
Organizacijska oblika: neprofitni zasebni zavod
Status: nevladna organizacija v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti

Sedež: Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana
Matična številka: 8015856000
Davčna številka (VAT): SI95265945
Transakcijski račun: SI56 0201 0026 2379 534 (odprt pri NLB d.d)
PIC: 910016074

Organi zavoda
direktorica: dr. Kristina Žagar Soderžnik
Predsednica sveta zavoda: dr. Petra Jenuš
Podpredsednik sveta zavoda: dr. Leon Cizelj
Nadzorni odbor: dr. Andraž Kocjan, dr. Anže Abram, Gabrijela Hladnik

Ustanovitelji zavoda:
Abram Anže
Hladnik Gabrijela
Jenuš Petra
Kocjan Andraž
Novak Krmpotič Saša
Pavlin Majda
Slovensko akademijsko tehniško-naravoslovno društvo (SATENA)
Šestan Andreja
Topole Martin
Zavašnik Janez
Žagar Soderžnik Kristina

Poročilo 2017

Poročilo 2018

Poročilo 2021