Zavod ZnC

Znanost na cesti, zavod za promocijo znanosti, Ljubljana
nevladna organizacija v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti

Sedež: Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana
Matična številka: 8015856000
Davčna številka (VAT): (SI)95265945
Transakcijski račun: SI56 0201 0026 2379 534 (odprt pri NLB d.d)
PIC: 910016074

Ustanovitelji zavoda:
Abram Anže
Hladnik Gabrijela
Jenuš Petra
Kocjan Andraž
Novak Krmpotič Saša
Pavlin Majda
Slovensko akademijsko tehniško-naravoslovno društvo (SATENA)
Šestan Andreja
Topole Martin
Zavašnik Janez
Žagar Soderžnik Kristina

Organi zavoda:
direktorica: Saša Novak KrmpotičPredsednica sveta zavoda: Petra Jenuš
Podpredsednik sveta zavoda: Leon Cizelj
Nadzorni odbor: Andraž Kocjan, Anže Abram, Gabrijela Hladnik

Poročilo 2017

Poročilo 2018