O projektu

“Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu (ZnC)” je akcija, s katero raziskovalci prispevamo k zavedanju pomena znanosti za gospodarstvo in družbo. Projekt je bil zasnovan l. 2013 kot odgovor na vztrajno krčenje sredstev za znanost. Pozivi k uličnim protestom so nas spodbudili k razmišljanju v proaktivni smeri in samokritičnemu razmišljanju o vlogi in ugledu znanosti v Sloveniji. SATENA, Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje, je kot pokroviteljica akcije ZnC podprla izvajanje javnih poljudnoznanstvenih predavanj o tematikah, s katerimi se ukvarjajo slovenski raziskovalci, in o rezultatih, ki nudijo oporo gospodarstvu, in nas uvrščajo med razvite države.

Znanstveniki v pogovoru z novinarji na poljuden in zanimiv način predstavljajo raziskave in dosežke na aktualnih področjih znanosti, pomembnih za dvig kvalitete življenja in blagostanja družbe. Sledijo vprašanja iz publike in pogovor z gostoma. Aktivnosti, ki smo jo poimenovali “Skodelica znanosti“, smo dodali še Znanost med knjigami, slam, okrogle mize, blog raziskovalcev, natečaje itd. Dogodki potekajo izven raziskovalnih in izobraževalnih institucij – v kavarni, galeriji, kulturnem domu itd.  Prijazno vabljeni na zanimiva srečanja!

Video posnetke preteklih dogodkov si lahko ogledate na Videolectures.net, zvočne posnetke pa v zavihku podkast.

Zaveze zavoda Znanost na cesti

  • Spodbujanje znanstvenega izobraževanja: Verjamemo, da je znanstvena pismenost ključna za informirano sprejemanje odločitev in družbeni napredek. S privlačno in dostopno komunikacijo znanosti si prizadevamo vzpodbuditi radovednost, vzbuditi strast za učenje in razviti globlje razumevanje sveta okoli nas.
  • Most med znanostjo in družbo: Naš cilj je premostiti vrzel med znanstveno sfero in širšo družbo. Da bi znanost naredili dostopno vsakomur, spodbujamo prevajanje kompleksnih znanstvenih konceptov v razumljiv jezik. Spodbujamo dialog in sodelovanje med znanstveniki, odločevalci, izobraževalci in splošno javnostjo.
  • Spodbujanje kritičnega mišljenja: Posvečamo se spodbujanju kritičnega mišljenja in znanstvenega raziskovanja. Z vzgojo kulture radovednosti in intelektualnega raziskovanja si prizadevamo za razvoj globljega spoštovanja do znanstveno podprtega znanja in znanstvene metode.
  • Navdihovanje prihodnjih generacij: Z izobraževalnimi programi, mentorstvom in praktičnimi izkušnjami si prizadevamo vzbuditi radovednost in strast do znanosti med mladimi.
  • Sodelovanje in partnerstva: Aktivno iščemo sodelovanje in partnerstva z znanstvenimi institucijami, izobraževalnimi organizacijami, vladnimi ustanovami in deležniki v skupnosti. S sodelovanjem krepimo vpliv naših pobud v korist družbe.

S temi zavezami si zavod Znanost na cesti prizadeva narediti znanost bolj dostopno, vključujočo in vplivno. Verjamemo, da lahko s posredovanjem znanstvenega znanja, spodbujanjem radovednosti, kritičnega mišljenja in sodelovanja prispevamo k bolj informirani, trajnostni in uspešni družbi.