Superbolid nad Slovenijo in Hrvaško

Bojan Ambrožič

Danes ob 10:32 so številni očividci iz Slovenije, Hrvaške in Italije opazili zelo svetel meteor (superbolid). Do tega pojava pride zaradi vstopa nekaj decimetrov do nekaj metrov velikega meteoroida (manjšega asteroida) v Zemljino atmosfero. Ker je tipična relativna hitrost meteoroidov glede na Zemljo nekaj 10 km/s, ob vstopu v atmosfero meteoroid zelo hitro izgubi ogromno količino kinetične energije – posledično zažari in/ali eksplodira. Temu pojavu pravimo superbolid. In prav to so danes videli številni očividci, slišati pa je bilo tudi glasen pok. Za superbolidom je nekaj časa na nebu ostal oblak dima.

Ob eksploziji meteoroida je prišlo tudi do nastanka udarnega vala. Ko je udarni val (najbrž nekaj 10 sekund do nekaj minut po nastanku) zadel Zemljino površje, je sprožil manjši potres, ki so ga zaznale potresne opazovalnice v Sloveniji in na Hrvaškem. V primeru Chelyabinska pred 7 leti je bil udarni val tako močan, da je povzročil škodo na 3000 zgradbah. V primeru današnjega superbolida pa na srečo o škodi ni poročil.

Seizmološki podatki bodo zagotovo pomagali rekonstruirati pot meteoroida skozi atmosfero, kar je med drugim uspelo raziskovalcem pred 11 leti ob padcu meteorita Jesenice. Ne bo pa samo to dovolj. Zelo pomemben vir informacij bodo videoposnetki in slike s čim bolj natančno določenim časom nastanka in lokacijo.

Ostanek meteoroida, ki ni zgorel v atmosferi, je najverjetneje padel na Zemeljsko površje v obliki meteoritov, katerih masa je najbrž nekaj kilogramov. Zaenkrat kaže, da je prišlo do padca najverjetneje nekje na Hrvaškem – kam točno pa zaenkrat še ni jasno. Seveda nestrpno čakam na več informacij.

Glede na obliko eksplozije je meteorit najbrž kamnit. Meteoriti so starejši od Zemlje in vsebujejo informacije o nastanku našega Osončja izpred 4566 miljonov let. Zato so za znanstvenike neprecenljiv vir informacij. So pa zelo občutljivi na atmosferske vplive. Zato je pomembno, da se jih najde čim prej.

V Sloveniji so bili doslej najdeni štirje meteoriti: Avče, Javorje, Jezersko in Jesenice. Slednja sem raziskoval tudi sam. Na teh povezavah si lahko ogledate kako izgleda prerez tipičnega meteorita (meteorit Jesenice):

Metalografski prerez meteorita Jesenice v polarizirani svetlobi
Metalografski prerez meteorita Jesenice v presevni polarizirani svetlobi
Metalografski prerez meteorita Jesenice v presevni polarizirani svetlobi
Metalografski prerez meteorita Jesenice v presevni polarizirani svetlobi

Slovarček:
Asteroid – majhno, trdno nebesno telo v orbiti okrog Sonca
Meteoroid – manjši asteroid
Meteor – pojav leta meteoroida skozi ozračje
Superbolid – meteor oz. zvezdni utrinek, ki je dovolj svetel, da je viden tudi podnevi
Meteorit – meteoroid, ki preživi pot skozi Zemljino ozračje in pade na Zemljino površje

Video: Tomislav Čar / Severe Weather Europe
Video: Occhio alla Notizia

Izvorni blog je objavljen na Bojanovi spletni strani.