Izboljšanje hidromorfološkega stanja slovenskih vodotokov

Znanost na cesti
Znanost na cesti
Izboljšanje hidromorfološkega stanja slovenskih vodotokov
/

Simpozij o okoljskih in podnebnih spremembah, ki vplivajo na naše vode in biodiverziteto.

Poobjava prispevkov s simpozija, ki ga je organiziral Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 14. in 15. oktober 2021

Matjaž Mikoš, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani