Vzgoja super odpornih sort vinske trte, kot prilagoditev na okoljske spremembe

Znanost na cesti
Znanost na cesti
Vzgoja super odpornih sort vinske trte, kot prilagoditev na okoljske spremembe
/

Simpozij o okoljskih in podnebnih spremembah, ki vplivajo na naše vode in biodiverziteto.

Poobjava prispevkov s simpozija, ki ga je organiziral Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 14. in 15. oktober 2021

Maruša Pompe Novak, NIB