Matematika v sliki / Math in Picture: rezultati natečaja

Komisija je med 22 fotografijami izbrala pet najboljših. Čestitamo avtorjem!

1. Tomaž Šimnovec
1. Benjamin Barbarič
3. Izidor Hafner
4. Tanja Vujinović
5. Tanja Vujinović

Zmagovalni fotografiji

Tomaž Šimnovec, Rule 30 – Moire

Pri snovanju projekta Rule 30 – Moire sem se ukvarjal predvsem z raziskovanjem percepcije ter ustvarjanjem iluzije tako v pomenskem kot tudi vizualnem smislu. Delčna narava gradnikov piramide Rule 30 preide v valovno, kar povzroči zaznavanje Moirovih vzorcev.

Benjamin Barbarič, Presekani torus v snegu

Topel zrak, ki uhaja skozi odprtine kanalizacijskega pokrova, je v sneg izdolbel jamo v obliki polovice krofa. Matematiki takemu »ameriškemu« krofu (z luknjo) pravijo torus, še posebej pa ga obožujejo topologi. Ti namreč telesa ločujejo predvsem po številu lukenj. Tako ne vidijo nikakršne razlike med krofom, kavno skodelico, ali pa zračno tvorbo nad kanalizacijskim pokrovom. Vsakega od naštetih je mogoče »pregnesti« iz enega v drugo telo.

3. mesto, Izidor Hafner, Združevanje tapetnih grup

Tapetne grupe lahko tvorimo z uporabo kompleksnih funkcij. V našem primeru leva stran predstavlja
grupo p4m, desna pa grupo p4. Vmesni (50%) del pa je dobljen z linearno interpolacijo funkcij.
  Referenca: Izidor Hafner “Morphing Wallpaper Functions”, http://demonstrations.wolfram.com/MorphingWallpaperFunctions/, Wolfram Demonstrations Project, Published: March 15 2016

4. mesto, Tanja Vujinovič, Genera

Objekt je najprej generiran na računalniku in potem narejen v tehniki 3D tiska.
Cilj projekta je bil dobiti objekte ki so biomimetični. Pri nastavitvah za generiranje so uporabljene matematične funkcije (v računalniških programih VLab in Groboto) L-sistem
https://en.wikipedia.org/wiki/L-system in različne oblike fraktalov https://en.wikipedia.org/wiki/Fractal

5. mesto, Tanja Vujinović, Fontana

Objekt je najprej generiran na računalniku in potem narejen v tehniki 3D tiska.
Cilj projekta je bil dobiti objekte ki so biomimetični. Pri nastavitvah za generiranje so uporabljene matematične funkcije (v računalniških programih VLab in Groboto) L-sistem
https://en.wikipedia.org/wiki/L-system in različne oblike fraktalov https://en.wikipedia.org/wiki/Fractal

Besedilo natečaja:

Nagradni natečaj v sodelovanju s Fakulteto za matematiko in fiziko UL

K sodelovanju vabimo vse, ki vas privlači estetika v matematiki. Vabimo vas, da nam pošljete fotografije ali računačniško generirane slike, ki prikazujejo matematične strukture, krivulje, ploskve, števila itd, ki jih najdete v naravi, arhitekturi in drugje ali so zanimive same po sebi. Slike so lahko estetske, poučne ali zabavne. Opremljene naj bodo z imenom avtorja/ice, s kratkim naslovom (do 60 znakov) in kratkim ter splošno razumljivim pojasnilom (do 300 znakov). Vsak/a avtor/ica lahko pošlje največ tri slike, ki naj bodo ležečega formata ter v resoluciji vsaj 150 dpi (in v nekompresiranem formatu). Slike, skupaj s podatki o avtorju/ici (ime in priimek, institucija, elektronski naslov), pošljite do 31. maja 4. junija 2019 ob 12h po elektronski pošti na naslov info@znc.si, zadeva: ZnC-foto-mat.

Slike bo ocenila strokovna komisija. Glavna kriterija ocenjevanja bosta vsebinska sporočilnost slike in njen estetski učinek, k oceni pa bo prispevalo tudi priloženo pojasnilo. Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani znc.si, Najboljše fotografije (poslane v ustreznem formatu) bodo v dogovoru z avtorji jeseni 2019 prikazane na razstavi v Jakopičevem sprehajališču v ljubljanskem Tivoliju.

Ocenjevalna komisija:
– Dr. Lucijan Plevnik, FMF
– Matej Povše, samostojni novinar in fotograf
– Lea Udovč, STA
– Prof. Andrej Bauer, FMF
– Gabrijela Hladnik, ZnC

Za dodatne informacije v zvezi z natečajem pišite na info@znc.si.

Nagrade
Nagrada za 1. mesto: 150 eur in promocijsko darilo Fakultete za matematiko in fiziko
Nagrade za 2.-5. mesto: promocijsko darilo Fakultete za matematiko in fiziko

Competition in cooperation with Faculty of mathematics and Physics UL

We invite to participate all who are attracted by aesthetics in mathematics. We invite you to send us photographs or computer generated pictures, which show mathematical structures/curves/surfaces/numbers… which can be found in nature/architecture… or are interesting in their own right. Pictures can be aesthetic, informative or fun. They should be equipped with the name of the author, a short title (up to 60 characters) and a short and generally understandable description (up to 300 characters). Each author can send up to three pictures, which should be in landscape orientation and at least 150 dpi (and in uncompressed format). Please send pictures together with the data about the author (name and surname, institution, email address) by 31st of May 4th June 12:00 via email info@znc.si, subject: ZnC-photo-mat.

Pictures will be rated by an expert commission. The main criteria in rating will be informational value and aesthetic effect of the picture, while its attached description will contribute as well. The results will be published on the website znc.si. The best pictures (sent in the requested format) will be, in agreement with the authors, displayed at the exhibition in the Jakopič promenade in Tivoli, Ljubljana.

For more information write to info@znc.si.

Awards

1st: 150 eur and promotional present from the Faculty for Mathematics and Physics, UL
2nd-5th: promotional present from the Faculty for Mathematics and Physics, UL