Raziskovanje v času pandemije

Zmagovalka natečaja je

Katarina Šoln, Biotehniška fakulteta, UL

»Znanost na cesti« objavlja literarni natečaj za prispevek o znanosti, raziskovanju, raziskovalcih in njihovi novi realnosti v času pandemije. K sodelovanju vabimo raziskovalce in študente z vseh raziskovalnih področij. Tokrat pričakujemo zgodbe in razmišljanja iz časa epidemije, ko sta življenje in delo tekla malo drugače. Prispevki so namenjeni laični javnosti, ki jo zanima znanost. Napisani naj bodo v slovenščini, v živem slogu in razumljivem jeziku, vendar naj bo ohranjena ustrezna strokovnost in poudarek na raziskovanju.

Prispevki (zgodbe) naj ne bodo daljši od 4000 znakov vključno s presledki, naj imajo privlačen naslov in lahko vsebujejo po eno ali dve sliki, povezani z vsebino.

Če gre za skupinsko delo več avtorjev, naj bo jasno razvidno, kdo je glavni pisec. Vsak avtor lahko sodeluje z največ  dvema prispevkoma. Podatek o avtorju/avtorjih  naj vsebuje ime in priimek, elektronski naslov in institucijo (neobvezno).

Prispevke pošljite  v formatu word ali pdf  po elektronski pošti na naslov info@znc.si, Subject: ZnC-zgodba in sicer do 11. oktobra 2020. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani https://znc.si/, nagrade pa podeljene oktobra 2020.

Glavni kriteriji ocenjevanja bodo zanimivost, razumljivost in strokovnost oz. njihova dobra uravnoteženost.

Ocenjevalna komisija:

  • Nina Svetel, Mestna knjižnica Kranj
  • Miha Pribošič, DELO
  • Renata Dacinger
  • Marija Topole, GImnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
  • dr. Saša Novak, ZnC

Pet najboljših prispevkov bo nagrajenih:

1.nagrada: 100 eur, knjiga in majica ZnC
2.nagrada: knjiga + majica
3.-5. nagrada: majica

Za dodatne informacije v zvezi z natečajem pišite na info@znc.si.