Znanost na majhno 2

2. nagradni natečaj za najboljšo idejo v elektronski mikroskopiji

v sodelovanju s Centrom za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo

K sodelovanju vabimo znanstvene navdušence, ki jih zanimajo zelo majhne reči. Pričakujemo izvirne ideje za mikroskopiranje. Predlogi so lahko poučni ali zabavni in naj bodo pospremljeni s kratkim naslovom in pojasnilom, zakaj je ideja zanimiva (do 100 besed) ter podatki o avtorju predloga (ime in priimek, elektronski naslov). Vsak kandidat lahko predlaga do pet vzorcev.

Kaj je ob tem potrebno vedeti o elektronski mikroskopiji? Vzorec bomo izpostavili visokemu vakuumu in jih obstreljujevali z elektroni, zato morajo biti suhi, stabilni in trdni. Ker elektrone manipuliramo z elektromagnetnimi lečami, vzorci ne smejo biti magnetni. In ker jih opazujemo pod visokimi povečavami, morajo biti dovolj majhni (največ 2-3 cm). (več o elektronski mikroskopiji pri kolegih iz FMF)

Predloge lahko pošljite po elektronski pošti na naslov znc@satena.si, Subject: ZnC-mikro, do 16. septembra 2016.

Najboljši predlog bo seveda nagrajen. Predlagatelja bomo povabili na Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo na Institutu »Jožef Stefan«, skupaj pripravili vzorec in ga pogledali pod elektronskim mikroskopom. Nagrajenec bo dobil plakat s sliko vzorca (po svojem izboru) v velikosti do A2. Glavni kriteriji ocenjevanja bodo izvirnost ideje, pojasnilo in izvedljivost.

Rezultati natečaja bodo objavljeni 19. septembra 2016 na spletni strani www.znanostnacesti.siFacebooku in Twitterju.

Za dodatne informacije v zvezi z natečajem pišite na e-mail naslov: znc@satena.si ali janez.zavasnik@ijs.si