CABUM

Znanost na cesti
Znanost na cesti
CABUM
/

Posnetek predavanja si lahko ogledate na:

prof. dr. Matevž Dular, Fakulteta za strojništvo, UL
moderatorka: Anja Čuček

27. februar 2018 ob 19h

Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Dogodek v sodelovanju z ZRC SAZU

Kavitacija, nastajanje in implozije mehurčkov zaradi znižanja tlaka, se pojavlja v več procesih, kot bi si sprva mislili. Je razlog za pokanje členkov v prstih, v vodnih strojih povzroča vibracije, padec izkoristka in erozijske poškodbe, ključnega pomena pa je tudi pri načrtovanju raketnih motorjev na tekoče gorivo. Kljub temu, da so se s kavitacijo ukvarjala zveneča imena, kot so Newton, Euler in Rayleigh, ostaja nepojasnjenih še veliko vprašanj, na primer kako sploh pride do nastanka mehurčka, gre v večji meri za ekspanzijo plinov ali za uparjanje, kakšni so tlaki in temperature ob imploziji mehurčka, kakšno je sosledje dogodkov, ki ob kolapsu mehurčka privede do poškodbe bližnjih površin…

V zadnjih letih nam napredek merilnih in numeričnih metod omogoča vse bolj natančen vpogled v ozadje tega pojava in če smo prej na kavitacijo gledali kot na škodljiv pojav, jo zdaj začenjamo izkoriščati – na primer pri čiščenju površin, za pospeševanje kemijskih reakcij, pri razbijanju ledvičnih kamnov, čiščenju voda, pa vse do priprave okusnejšega piva.

Prof. dr. Matevž Dular se je rodil leta 1979, diplomiral je leta 2002, doktoriral pa 3 leta kasneje. Lani je bil izvoljen v naziv rednega profesorja. Več kot 4 leta je delal v tujini (TU-Darmstadt, Arts et Metiers Paris Tech, FH Heidelberg, University of Colorado). Vodil je več projektov za Evropsko vesoljsko agencijo ESA. V letu 2017 je uspel na razpisu Evropskega znanstvenega sveta (ERC) in pridobil sredstva za 5 letno bazično raziskovanje kavitacije in njenih možnih aplikacij pri čiščenju voda. Področje njegovih raziskav zajema tako bazične, kot tudi aplikativne raziskave s področja kavitacije in inženirske dinamike tekočin.