Droge med mladostniki

Znanost na cesti
Znanost na cesti
Droge med mladostniki
/

prof. dr. Ester Heath (Institut “Jožef Stefan”) in Andreja Drev (NIJZ)
moderatorka: Zarja Muršič

30. september ob 19h, spletno predavanje

Kako dobiti vpogled v uporabo drog med slovenskimi mladostniki? Najpogosteje uporabljena epidemiološka populacijska metoda je anketni vprašalnik. A kaj, ko ljudje včasih pri svojih odgovorih pretiravamo, drugič pa jih skrivamo. Standardne pristope zato lahko inovativno dopolnimo z epidemiologijo odpadnih vod. Odpadne vode so namreč pomemben vir informacij o navadah ljudi in dejavnikih tveganja, ki smo jim ljudje dnevno izpostavljeni. Z določanjem prisotnosti določenih človeških presnovkov v vzorcih odpadnih vod lahko posredno izvemo, kaj določena skupina ljudi v določenem obdobju uživa (in presnavlja) – od nekaterih sestavin hrane, pijače vse do zdravil in tudi drog.

V predavanju bo predstavljena raziskava o pojavnosti drog v okoljih, v katerih se izobražujejo mladostniki v Sloveniji. V raziskavi združujemo in prikazujemo rezultate analiz odpadnih vod, ki jih izvaja Institut “Jožef Stefan”, z epidemiološkimi populacijskimi raziskavami, ki jih izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje.  

Prof. dr. Ester Heath je vodja Skupine za organsko analizo na Odseku za znanosti o okolju na Institutu »Jožef Stefan« in profesorica na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, smer Ekotehnologija. Glavno področje njenega raziskovanja je organska analiza, kjer preučuje pojavnost, kroženje in učinke ostankov organskih onesnažil v matricah povezanih z okoljem, hrano in zdravjem.

Andreja Drev je zaposlena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kot članica Nacionalne kontaktne točke za Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) je zadolžena za koordinacijo nacionalnega Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi. Aktivno sodeluje pri raziskavah Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju (HBSC) in pri Nacionalni raziskavi o uporabi alkohola, tobaka in drugih drog v splošni populaciji ter je vpeta v različne projekte na področju preventive pred uporabo drog.

Ostale članice raziskovalne skupine, ki se bodo pridružile predstavitvi in odgovarjale na vprašanja:

  • Taja Verovšek (IJS)
  • dr. Ada Hočevar Grom (NIJZ)
  • dr. Urška Blaznik (NIJZ)