Formula student – pretok inženirskih znanj

Znanost na cesti
Znanost na cesti
Formula student – pretok inženirskih znanj
/

Posnetek predavanja si lahko ogledate na:

prof. dr. Jernej Klemenc in študent Tim Novak, Fakulteta za strojništo UL
moderator: Luka Hvalc, Val 202

15. maj 2018 ob 19h

Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Formula student je eno izmed svetovno najuglednejših in največjih inženirskih tekmovanj, ki ga je ustanovil The Society of Automotive Engineers v ZDA in je danes podprto s strani svetovne avtomobilske industrije. Cilj tekmovanja je vzpodbuditi mlade, da preizkusijo svoje sposobnosti in znanje v praksi. Na ljubljanski univerzi so študenti pod mentorstvom profesorjev s Fakultete za strojništvo pristopili k projektu ter k sodelovanju povabili tudi podjetja. Formula je torej rezultat skupnega dela fakultete, študentov in gospodarstva, To je tudi dokaz, da gre za učinkovit prenos teoretičnega in praktičnega znanja na mlade inženirje. Pretok inženirskih znanj poteka vse od snovanja, konstruiranja in izdelave dirkalnika, pa do izdelave stroškovnega in poslovnega načrta, končnega preizkušanja ter udeležbe na tekmovanju. Projekt iz leta v leto raste in postaja vedno bolj interdisciplinaren. V letošnjem študijskem letu pri gradnji električne formule sodeluje tudi Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Prof. dr. Jernej Klemenc je vodja Laboratorija za vrednotenje konstrukcij (LAVEK) na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Diplomiral, magistriral in doktoriral je na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani ter zaključil magistrski študij poslovodenja in organizacije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.  Njegovo področje raziskav obsega napovedovanje obratovalnih in obremenitvenih stanj, modeliranje statistične porazdelitve časovne trdnosti in vrednotenje konstrukcij, ki so obremenjene s sunkovitimi mehanskimi obremenitvami.

Rezultate raziskav objavlja v revijah z indeksom SCI in jih v okviru številnih industrijskih projektov aplicira na praktične primere v podjetja, kot je na primer TPV v Novem mestu. V letu 2016 se je vključil v triletni mednarodni projekt z naslovom Ekološki varen avtomobil za zeleno mobilnost (EVA4green). Profesor Jernej Klemenc že od vsega začetka sodeluje pri projektu Formula Student kot mentor študentom pri gradnji formule ter na podlagi plodnega sodelovanja laboratorija LAVEK z industrijo povezuje študente s podjetji, ki so vedno bolj zainteresirana za skupno sodelovanje.