Jedrska energija je energija prihodnosti

Znanost na cesti
Znanost na cesti
Jedrska energija je energija prihodnosti
/

Posnetek predavanja si lahko ogledate na:

dr. Tomaž Žagar, GEN energija
moderatorka: Renata Dacinger

10. april 2018

Kulturni dom Krško

Jedrska energija je eden ključnih nizkoogljičnih virov energije v energetski mešanici prihodnosti in pomemben del rešitve v boju za zmanjšanje podnebnih sprememb. Trend elektrifikacije nekaterih sektorjev rabe, kot sta promet in ogrevanje, namreč na globalni ravni prinaša dodatno potrebo po zanesljivi oskrbi odjemalcev z nizkoogljično električno energijo, ob hkratnem opuščanju fosilnih goriv.

Kaj se dogaja na področju razvoja jedrske tehnologije in jedrske energetike v svetu in v Sloveniji? S hitrim vpogledom v razvoj naprednih tipov jedrskih elektrarn (elektrarne 3. in 4. generacije, modularne elektrarne, fuzijske elektrarne) in v tehnološki napredek na področju recikliranja jedrskega goriva bomo podali odgovor na vprašanje, ali in kako jedrski znanstveniki s svojim delom odgovarjajo na potrebe družbe po zanesljivi oskrbi s čisto elektriko. Da pa niti nebo ne bo omejitev, bomo preverili tudi stanje onkraj planeta Zemlja: napredek pri uporabi jedrskih reaktorjev v vesolju.

TZ_2017_portret 2.jpgDoc. dr. Tomaž Žagar je zaposlen v GEN energiji. Diplomiral je iz fizike na Univerzi v Ljubljani in doktoriral iz jedrske energetike na Univerzi v Mariboru. Po doktoratu je dokončal šolo vodenja jedrskih projektov World Nuclear University v ZDA.

Med letoma 1997 in 2003 je bil raziskovalec na Institutu »Jožef Stefan«, kjer se je ukvarjal z reaktorsko fiziko raziskovalnega reaktorja TRIGA in z naprednimi metodami meritve kontrolnih palic v sredici tlačnovodnega reaktorja jedrske elektrarne Krško. Od leta 2003 do leta 2005 je bil podoktorski raziskovalec na mednarodnem Institutu za transuranske elemente v Karlsruheju v Nemčiji, kjer je raziskoval napredne jedrske gorivne cikle in pomen predelave jedrskega goriva za učinkovitejše odlaganje visoko-radioaktivnih odpadkov. Od leta 2013 do leta 2017 je bil direktor ARAO – Agencije za radioaktivne odpadke.

Je član Strokovnega sveta za sevalno in jedrsko sevalno varnost Republike Slovenije in slovenski predstavnik v Mednarodnem okvirju za jedrsko sodelovanje (IFNEC – International Framework for Nuclear Energy Cooperation). Od leta 2007 je predstavnik Slovenije v Odboru za razvoj jedrske energije pri Agenciji za jedrsko energijo Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD NEA).

Že več kot 20 let aktivno sodeluje na področju energetike, kjer si prizadeva za znanstven in razumski pristop do vprašanj, povezanih z viri energije in njeno rabo. Je avtor številnih znanstvenih člankov, samostojnih poglavij v monografijah, strokovnih prispevkov in predavanj na univerzah, mednarodnih konferencah in srečanjih ter poljudnih prispevkov in publikacij za krepitev energetske in sevalne pismenosti.