Dizajn celic in molekul po želji

Posnetek predavanja si lahko ogledate na:

prof. dr. Roman Jerala (Kemijski inštitut)
moderatorka: Renata Dacinger

19. junij 2013, Galerija Kresija

Stotine milijonov po svetu ima bolezni, kot so diabetes, revmatoidni artritis ali virusni hepatitis katere danes zdravimo z rednimi injekcijami zdravil.  Ali ne bi bilo za te bolnike izvrstno, da bi imeli v svojem telesu celice, ki bi zaznavale potrebo po zdravilih in bi jih potrebi same proizvajale . So naravni sistemi res najboljši? Je evolucija res preizkusila vse možnosti? To je le nekaj vprašanj in primerov, kaj proučujejo in ustvarjajo sintezni biologi.

O neverjetnih pristopih sistemske biologije govori prof. Roman Jerala, ki ga slovenska javnost pozna tudi kot mentorja skupine slovenskih študentov, ki kot po tekočem traku osvajajo nagrade  na tekmovanju iGEM v ZDA v konkurenci najboljših univerz na svetu.

Poudarki s predavanja:

  • Sintezna biologija obeta prihajajočo tehnološko revolucijo, kjer bomo posnemali in tudi presegali naravo z bolj učinkovito in trajnostno naravnano tehnologijo.
  • Smo na stopnji, da znamo prebrati zaporedje DNA, ne poznamo pa funkcije vsega prebranega.
  • Genom znamo kopirati, to imenujemo kloniranje. Cilj sintezne biologije pa je konstruiranje in vnašanje novih lastnosti.
  • Medicinska uporaba sintezne biologije vključuje cenejšo in bolj trajnostno naravnano proizvodnjo zdravil ter nove načine zdravljenja kot so dizajnirane celice, ki bi lahko na osnovi ukaza od zunaj na mestu okvare proizvajale zdravila.
  • Največji poudarek sintezne biologije je trenutno na biogorivih. Prve milijardne aplikacije v sintezni biologiji so na področju kemijske in farmacevtske industrije.
  • Na področju sintezne biologije se lahko enakovredno kosamo s svetom na področjih medicine, bionanomaterialih ter novih pristopov k biosintezi zapletenih spojin.

Zanimive povezave: