Kako obvladati poplave?

Znanost na cesti
Znanost na cesti
Kako obvladati poplave?
/

Posnetek predavanja si lahko ogledate na:

doc. dr. Primož Banovec, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL
moderatorka: Renata Dacinger

28. oktober 2015, Kavarna Union

Trenutno stanje, ko smo imeli v Sloveniji samo v letu 2014 štiri ločene pomembnejše poplavne dogodke, opozarja na aktualnost navedene problematike in potrebo po ustreznem seznanjanju s tem področjem. Zato bo dr. Primož Banovec predstavil sodobna orodja za modeliranje poplavne nevarnosti, na podlagi katerih je mogoče predvideti razvoj poplavnih dogodkov, ki se še niso zgodili, a se z določeno statistično verjetnostjo bodo. Ta orodja so podlaga za ciljno urejanje vodotokov in ukrepov za zmanjšanje poplavne groženosti na celotnih povodjih. Izhodišče za predavanje, v katerem bodo nazorno prikazana orodja, ki se pri modeliranju poplav uporabljajo, predstavlja več kot 30 izvedenih kompleksnih hidrološko-hidravličnih modeliranj ter praktični primeri, ki izhajajo iz njih. Pri tem se razkrivajo številni in kompleksni razlogi za stanje na področju poplavne nevarnosti, ki ga spremljamo v Sloveniji. Sami modeli in rezultati modeliranja pa so osnova za konkretne procese odločanja na tem kompleksnem področju. Urejanje vodotokov ima v Sloveniji že večstoletno tradicijo, kar bo predstavljeno tudi kot zgodovinski okvir, ki je lahko podlaga za izboljšanje učinkovitosti urejanja voda v Sloveniji. Stanje je seveda povezano tudi s procesi rabe prostora, ki so se razvijali v tem obdobju, kakor tudi s procesi klimatskih sprememb, ki so že postale naša realnost.