Kje so meje zmogljivosti baterij?

Znanost na cesti
Znanost na cesti
Kje so meje zmogljivosti baterij?
/

Posnetek predavanja si lahko ogledate na:

dr. Robert Dominko, Kemijski inštitut
moderatorka: Maja Ratej, Val 202

5. maj 2016, Kavarna Union

Baterije so nepogrešljiv spremljevalec sodobne civilizacije, saj si skoraj ne moremo predstavljati življenja brez avtomobilov, elektronskih naprav in vsakdanjih pripomočkov. Vendar njihov razvoj ne sledi potrebam na področju elektromobilnosti. Podnebne spremembe, onesnaženost in pretirano izkoriščanje fosilnih goriv narekuje spremembe na energetskem področju. Energija, ki jo lahko shranimo na enoto mase v baterijah, je do 10-krat manjša od energije tekočih goriv. Ta razkorak se s pomočjo znanosti in tehnološkega napredka vztrajno zmanjšuje, kljub temu pa je razdalja, ki jo lahko prevozimo z električnimi avtomobili še vedno omejena. Želja po neodvisnosti in čistem okolju je zato eden izmed motivov sodobne civilizacije in k temu bodo zagotovo pripomogli sodobni akumulatorski sistemi, katerih razvoj poteka tudi na Kemijskem inštitutu.

Doc. dr. Robert Dominko je znanstveni svetnik na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Doktoriral je leta 2002 na področju kompozitnih materialov za litijeve ionske akumulatorje in vse od začetka doktorata se aktivno ukvarja z raziskavami na področju sodobnih akumulatorskih sistemov. Na Kemijskem inštitutu vodi skupino raziskovalcev v sklopu Odseka za kemijo materialov. Objavil je več kot 100 izvirnih znanstvenih člankov in ima številne podeljene patente. Deluje globalno in je aktiven na področju temeljne in aplikativne znanosti. Sodeluje s slovensko industrijo in s tujimi inštitucijami ter podjetji, med drugim je koordinator dveh evropskih projektov in nosilec projekta s podjetjem HONDA.