Raziskovalci: odvečen strošek ali skriti dragulj uspešnega gospodarstva

Znanost na cesti
Znanost na cesti
Raziskovalci: odvečen strošek ali skriti dragulj uspešnega gospodarstva
/

Posnetek predavanja si lahko ogledate na:

prof. dr. Borut Likar, Fakulteta za management, UP
moderatorka: Karin Sabadin, RTV Koper

24. maj 2017, Loggia Cafe, Koper

Dogodek poteka v sklopu festivala FestINNO

Znanost in gospodarstvo sta dolga stoletja živela vsak na svojem bregu. Današnje gospodarstvo pa vedno intenzivneje išče neizkoriščene potenciale za ekonomski uspeh in se zato vedno manj sramežljivo spogleduje z akademsko sfero. A pred poroko se morata partnerja spoznati ter poiskati načine sodelovanja. Gospodarstvo želi v najkrajšem možnem času konkretne rezultate, znanost pa je v svoji poglobljenosti in zazrtosti v prihodnost pogosto manj okretna.

Na srečanju bomo najprej prikazali družbeno ekonomske razmere, ki vplivajo na akademsko podjetniško sodelovanje. Spregovorili bomo o različnih oblikah sodelovanja, od licenciranja oz. komercializacije intelektualne lastnine do izobraževalnih oblik sodelovanja in akademskega podjetništva (npr. spin-off). Izpostavili bomo nekatere najuspešnejše oblike, kot je souporaba RR infrastrukture (npr. laboratorijske opreme), pogodbena sodelovanja, svetovanja in strateška partnerstva (npr. trenutno aktualni SRIP) in dolgoročni skupni projekti, ki prinašajo tudi prebojne rezultate. Dotaknili se bomo finančnih vidikov sodelovanja znanosti in gospodarstva, zaščite intelektualne lastnine v najširšem smislu, pa tudi ovir za uspešno sodelovanje in vzpostavitev dobro delujočega ekosistema.

Borut Likar, doktor elektrotehniških znanosti, je redni profesor in znanstveni svétnik na UP FM. Njegova raziskovalna področja so management ustvarjalnosti, RRa, inovativnosti in tehnologij; tako v povezavi z gospodarstvom kot s šolskim sistemom. Je avtor vrste izvirnih znanstvenih in strokovnih del ter mnogih patentov in tržno uspešnih inovacij. V svoji bibliografiji ima prek 600 zapisov. Likar je prejemnik več domačih in mednarodnih nagrad za svoje delo, tako s področja raziskovalnega dela kot konkretnih inovacij. Aktiven je tudi kot ocenjevalec projektov EU, vabljen predavatelj, recenzent znanstvenih publikacij in urednik mednarodnih znanstvenih konferenc in publikacij. Med vrsto vabljenih predavanj sta bili še posebno odmevna tista, na sedežu Organizacije združenih narodov v Ženevi in kar v dve v Evropskem parlamentu. Likar je tudi amaterski fotograf, kjer ga zanimajo predvsem ustvarjalni pristopi in pisec aforizmov.