Zdravila ali Pehtini zvarki?

Znanost na cesti
Znanost na cesti
Zdravila ali Pehtini zvarki?
/

Posnetek predavanja si lahko ogledate na:

prof. dr. Samo Kreft, Fakulteta za farmacijo, UL
moderatorka: Anja Čuček

21. april 2016, Kavarna Union

Zdravilne rastline lahko ustrezno obravnavamo le s kombinacijo različnih znanstvenih ved, npr. farmacije, medicine, botanike, kemije, zgodovine in etnologije. Ne smemo pa zanemariti niti neznanstvene plati zdravilnih rastlin, torej njihove uporabe v alternativni medicini. Zdravilne rastline so bile prvo zdravilo, ki so ga uporabljali naši davni predniki, pa tudi prvo zdravilo, ki ga je uporabljala »uradna medicina« od svojega nastanka. V zadnjih sto letih se je položaj zdravilnih rastlin zelo spreminjal. Nekatere rastline so bile podvržene temeljitim raziskavam in so ostale bolj ali manj priznane s strani uradne medicine, druge pa so se obdržale le v ljudski medicini.

Prof. dr. Samo Kreft, mag. farm., je redni profesor farmacevtske biologije na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Rojen je leta 1972 v Ljubljani, kjer je leta 1994 diplomiral in leta 1999 doktoriral. Raziskuje zdravilne rastline, njihove učinkovine in delovanje ter o tem predava študentom. Poleg farmacije je študiral tudi biologijo. Sodeluje z Evropsko agencijo za zdravila v Londonu ter slovensko Agencijo za zdravila. Napisal in uredil je nekaj strokovnih in poljudnoznanstvenih knjig ter objavil več kot 80 poljudnih in strokovnih člankov.