Kaj nas briga?!

Rok Brajkovič, univ. dipl. ing. geol. (Geološki zavod Slovenije)

9. april 2020 ob 18. uri

Odgovori na vprašanja:

v sodelovanju z Mestno knjižnjico Kranj

Ali veste, da je gospodarstvo EU močno odvisno od uvoza mineralnih surovin? Projekcije nakazujejo, da se bo trend večanja porabe mineralnih surovin s prehodom v ogljično nevtralno gospodarstvo nadaljeval.

Primer, kjer se nam zastavi vprašanje ‘’Kaj nas briga?’’, je razvoj žarnic. Energetsko učinkovite kompaktne fluorescentne žarnice so nadomestile žarnice z volframsko žarilno nitko in tako znižale svetovno porabo energije, a hkrati povišale porabo elementov redkih zemelj, ki jih pridobivajo predvsem na Kitajskem. Nestabilnost dobave in gospodarska pomembnost uvrščata redke zemlje med za evropsko gospodarstvo kritične mineralne surovine. Pri prehodu na pametna svetila in LED žarnice pa se zastavlja vprašanje, ali je to res napredek.

Pri linearni porabi mineralnih surovin ne razmišljamo o posledicah izčrpavanja Zemlje. Ker »nas briga«, se bomo vprašali, kako rudarstvo vpliva na okolje in ali obstaja povezava med izkoriščanjem mineralnih surovin in podnebnimi spremembami.

Rok Brajkovič, univ. dipl. inž. geol., je zaposlen na Oddelku za regionalno geologijo na Geološkem zavodu Slovenije. V okviru projektov, ki jih vodi, oblikuje pristope za boljše razumevanje temeljnih geoloških konceptov ter njihovega vpliva na moderno družbo. Raziskovalno se največ ukvarja z  geoarheologijo, t.j. uporabo geoloških pristopov in metod na arheološkem materialu in nahajališčih.