Zdravilne gobe

prof. dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta, UL
moderatorka: Renata Dacinger

Rudna geologija

doc. dr. Uroš Herlec, Naravoslovnotehniška fakulteta
moderatorka: Anja Čuček