Marsovski meteorit NWA 12564

Marsovski meteoriti sodijo med najbolj redke meteorite: znanih jih je samo 268 – od tega je le 5 takšnih, katerih je bil opazovan padec. Zato, da na Zemlji “dobimo” Marsovski meteorit mora najprej v Mars udariti dovolj velik asteroid, da del kamnin s površja planeta izstreli v vesolje. Temu precej pripomore dejstvo, da ima Mars redko atmosfero in, da njegova težnost znaša le 38 % Zemljine. Srečno naključje mora nato kamen “pripeljati” do padca na Zemljo. Ker je Marsovska geologija precej raznolika, se tudi Marsovski meteoriti razlikujejo med sabo in jih zato delimo v tri podskupine:

  • chassignite
  • nakhlite
  • shergottite

Meteorit NWA 12564 je 1918 g težak shergottit, ki je bil najden leta 2019 v Mavretaniji.

Analiza vzorca, ki sem ga prejel za analizo je bila zelo zahtevna. V znanosti pogosto rečemo, da je priprava vzorca skorajda bolj pomembna, kot analiza sama. To drži; brez optimalno pripravljenega vzorca so analize nezanesljive ali celo nemogoče. Priprava vzorca za vrstično elektronsko mikroskopijo običajno obsega zelo fino poliranje in nanašanje prevode plasti. V tem primeru sem se tem postopkom izognil, ker vzorca zaradi njegove dragocenosti nisem želel v nobeni meri poškodovati. Namesto tega pa sem se poigral z nekaterimi nastavitvami v mikroskopu, ki so mi omogočale, da sem kljub grobemu vzorcu lahko posnel slike mineralov in izvedel EDS meritve kemijske sestave. Izmeril sem, da meteorit NWA 12564 sestavljajo 0,1 – 0,5 mm veliki kristali minerala klinopiroksena, ki se pojavljajo v koncentričnih pasovih s steklasto fazo maskelynitom. Maskelynit je posebna vrsta stekla, ki je bil doslej najdena samo v meteoritih (tudi v meteoritu Novo mesto) in udarnih kraterjih; in nastane, kot posledica udarcev asteroidov, ki povzročijo nastanek udarnih valov s tlakom 250  – 300 kilobarov. V meteoritu se pojavljajo tudi več milimetrov veliki kristali železo-titanovih mineralov: ilmenita in titanomagnetita ter fosfatov klorapatita in merrilita. Vsi ti so značilni minerali za Marsovske meteorite. Vendar te minerale najdemo tudi v nekaterih magmatskih Zemeljskih kamninah. Za dodaten dokaz, da gre za Marsovski meteorit je potrebno raziskati izotopsko sestavo kisika, ki se v primeru Marsovskih meteoritov močno razlikuje od Zemeljskih kamnin in od drugih vrst meteoritov. Prav tako so Marsovski meteoriti pogosto bistveno mlajši od vseh ostalih vrst meteoritov. Starost meteorita NWA 12564 zaenkrat še ni bila določena.

Več o meteoritih in Bojanovem delu in aktivnostih lahko preberete na https://bojanambrozic.com/2020/12/08/marsovski-meteorit-nwa-12564/