Inovacijski kamp 2020 (spletni dogodek)

Reševanje izzivov na temo krožnega gospodarstva in surovin

Spletni dogodek; 20.-21. 11. 2020

Organizator: Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (JA Slovenija) in zavod Znanost na cesti (ZnC) pod okriljem Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT Raw Materials).

Drugi inovacijski kamp v organizaciji Junior Achievement je zaradi epidemije Covida-19 potekal preko spletne aplikacije Teams. Na dogodku je sodelovalo podjetje Domel, ki je predstavilo svoje dejavnosti in razvoj produktov ter probleme, ki predstavljajo izzive za udeležene dijake. Ekipa ZnC je bila tudi tokrat v vlogi strokovnih mentorjev, ki so budno spremljali razvoj ideje posamezne ekipe in pomagali z usmeritvami.

Link do dogodka: https://www.jaslovenija.si/post/2-inovacijski-kamp-2020

Med spletnim dogodkom…