Inovacijski kamp Zreče 2019

Reševanje izzivov na temo krožnega gospodarstva in surovin

Zreče, 23. 9. in 24. 9. 2019

Organizator: Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (JA Slovenija) in zavod Znanost na cesti v sodelovanju z Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo (EIT)

Glavna tema Inovacijskega kampa 2019 je bila krožno gospodarstvo in surovine.  Pobudnik tovrstnih kampov za srednješolce je Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT). Dvodnevni Inovacijski kamp Zreče 2019 je potekal pod okriljem EIT RawMaterials in evropsko pisarno Junior Achievement, ekipa Znanost na cesti pa je sodelovala pri organiziranu kampa in izvedbi delavnic za pripravo in predstavitev  projektov. Tri slovenska podjetja, Domel, Acroni in Talum, so predstavila svojo dejavnost in aktualno težavo, ki predstavlja izziv za dijake.

Izzive so dijaki reševali v skupinah iz posameznih šol, za izbrano rešitev so pripravili kratek poslovni načrt in predstavitev, ki so jo zagovarjali pred strokovno komisijo. Zmagovalne ekipe so svoje ideje novembra 2019 predstavile tudi v Bruslju.

Namen inovacijskih kampov je ozaveščanje dijakov o pomembnosti omejene potrošnje surovin, recikliranja in ponovni uporabi.

Link na dogodek: https://www.jaslovenija.si/post/ja-slovenija-inovacijski-kamp-2019

ZnC ekipa s predstavnikom EIT RawMaterials (Riley Doyle Evans).