Robot in tehnologija kot asistenta v rehabilitaciji

prof. dr. Imre Cikajlo, Univerza v Novi Gorici in Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča
moderatorka: Maja Ratej
, Val 202

9. november 2022 ob 19. uri, Dvorec Lanthieri, Vipava

V sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici.

Posnetek predavanja si lahko ogledate na:

Roboti, informacijska in druga tehnologija v zadnjih desetletjih pridobivajo na pomenu tudi v rehabilitacijski medicini. Manualni testi in številne natančne ponovitve specifičnih gibov zahtevajo od človeka izreden fizični napor in pozornost, da bi zagotovili uspešno nevrorehabilitacijo. Robotski sistemi, sodobne merilne tehnike in hitra obdelava podatkov omogočajo individualno prilagodljivo in ponovljivo neurorehabilitacijo ter z dokazi podprto (tele)diagnostiko.

Prof. dr. Imre Cikajlo je redni profesor za področje elektrotehnike na Univerzi v Novi Gorici in višji znanstveni sodelavec na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča v Ljubljani. Trenutno je odgovoren za razvoj telerehabilitacije in virtualne resničnosti v rehabilitacijski robotiki na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, Slovenija. Objavil je več kot 150 znanstvenih člankov, 5 poglavij v tujih znanstvenih monografijah in je soavtor mednarodnega patenta v EU in ZDA. Leta 2000 je prejel Prešernovo nagrado na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Njegova raziskovalna področja so analiza in sinteza gibanja ljudi in strojev, biomehanika, povezovanje senzoričnih informacij, nadzor nad strojem in človekovim gibom in rehabilitacijska robotika. Trenutno se ukvarja z razvojem rehabilitacijskih pripomočkov in postopkov, ki se  uporabljajo v kliničnem in/ali domačem okolju z uporabo telerehabilitacijskih tehnik ter uvajanje virtualne resničnosti v rehabilitacijo. Je tudi član ISVR, IFMBE in IEEE.