Citostatiki v okolju

Znanost na cesti
Znanost na cesti
Citostatiki v okolju
/

Posnetek predavanja si lahko ogledate na:

prof. dr. Metka Filipič, Nacionalni institut za biologijo
moderator: Matic Jerman, samostojni novinar

2. november 2016, Kavarna Union

Razvoj zdravil ima skupaj z napredkom moderne medicine nedvomne zasluge za daljše in bolj kakovostno življenje ljudi. Vendar ima ta razvoj tudi svojo temno stran, saj se zaradi povečane porabe zdravil povečujejo tudi količine njihovih ostankov v okolju, kar predstavlja tveganje tako za okolje kot tudi zdravje ljudi. Skupina zdravil, ki je posebej skrb zbujajoča so citostatiki, ki se uporabljajo za zdravljenje raka. Citostatiki ustavijo rast rakavih celice tako, da vplivajo na njihov genetski material in procese, ki uravnajo njihovo razmnoževanje. Vendar pa ti učinki niso omejeni le na rakave celice, ker so genetski material kot tudi mehanizmi razmnoževanja celic prek evolucije ohranjeni in so zaradi tega v različnih organizmih podobni. Torej, če so ostanki teh zdravil prisotni v vodnem okolju, je možno, da ogrožajo vodne organizme, še zlasti v primerih dolgotrajne izpostavljenosti.

Vprašanj, kolikšno tveganje za okolje in zdravje ljudi predstavljajo ostanki citostatskih zdravil v okolju, se je sistematsko lotila skupina raziskovalce iz sedmih evropskih držav v okviru Evropskega projekta Cytothreat, ki ga je koordinirala prof. Metka Filipič. Predstavljeni bodo najnovejši izsledki o pojavljanju ostankov teh zdravil v vodnem okolju, njihovih škodljivih vplivih na vodne organizme ter ocena kolikšno tveganje predstavljajo.

Prof. dr. Metka Filipič je vodja Oddelka za gensko toksikologijo in biologijo raka na Nacionalnem inštitutu za biologijo na Fakulteti za Farmacijo pa je habilitirana kot redna profesorica za področje Toksikološke kemije. Je mednarodno uveljavljena znanstvenica na področju genetske toksikologije. Njeno znanstveno raziskovalno delo obsega raziskave molekularnih mehanizmov genotoksičnega in potencialno karcinogenega delovanja naravnih in antropogenih onesnažil okolja kot so cianobakterijski toksini, nanodelci, heterociklični aromatski amini, kovine, kot tudi raziskave mehanizmov zaščitnega delovanja snovi naravnega izvora proti genotoksičnim učinkom prehranskih in okoljskih karcinogenov. V zadnjih letih je velik del svojega znanstveno raziskovalnega dela posvetila raziskavam možnih genotoksičnih učinkov in posledic zaradi ostankov farmacevtsko aktivnih snovi na okolje in zdravje ljudi. Svoje raziskave je objavila v prek 80 znanstvenih člankih. Je članica več uredniških odborov uglednih mednarodnih revij in vključena v različna domača in mednarodna znanstvena in strokovna združenja.