Črni ogljik: povzročitelj podnebnih sprememb

Znanost na cesti
Znanost na cesti
Črni ogljik: povzročitelj podnebnih sprememb
/

Posnetek predavanja si lahko ogledate na:

doc. dr. Griša Močnik, Aerosol d.o.o.
moderator: Matej Praprotnik, Val 202

16. november 2016, Kavarna Union

Črni ogljik v ozračju je drugi najpomemmbnejši pozročitelj segrevanja planeta, saj zaostaja le za ogljikovim dioksidom. Obenem je tudi dober pokazatelj nezaželenih vplivov z delci onesnaženosti zraka na zdravje. Kratkoročni ukrepi za znižanje koncentracij črnega ogljika v ozračju, ki bi jih sprejeli na nacionalni in mednarodni ravni, bi upočasnili segrevanje planeta in globalno preprečili več milijonov smrti letno.

Predstavil bom meritve črnega ogljika na tleh in v ozračju, pomembne na lokalni, regionalni in globalni ravni. Pokazali smo, da agresivni ukrepi bistveno izboljšajo kvaliteto zraka v majhnih in večjih mestih. Pokazali smo tudi, da se koncentracije črnega ogljika in njegovi viri znotraj šol in bolnišnic, ki nimajo aktivnih prezračevalnih naprav, ne razlikujejo od tistih zunaj teh inštitucij. Ugotovili smo da je zgorevanje lesa velik onesnaževalec zraka, ki je na regionalni ravni celo pomembnejši od prometa, kar velja za mala in srednje velika mesta v kotlinah in dolinah. Vertikalne meritve kažejo, da je dinamika plasti onesnaženja različna za različne vire. Letalske meritve so pokazale, kako mali razpršeni viri vplivajo na področno podnebje in zakaj podnebni obstoječi modeli za četrtino podcenjujejo neposredne učinke črnega ogljika.

Doc. dr. Griša Močnik je direktor in vodja raziskovalne skupine v podjetju Aerosol d.o.o., proizvajalcu merilnikov črnega ogljika – Aethalometrov, in raziskovalec na Institutu J. Stefan. Raziskave za svoj doktorat »Optotermične metode za raziskovanje vzorcev z visoko absorpcijo in v prisotnosti motečega sipanja« (Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani) je opravil na Inštitutu Jožef Stefan in večih univerzah in inštitutih v Franciji, Nemčiji in na Nizozemskem. Fiziko je študiral na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Bil je projektni vodja in svetovalec v večih raziskovalnih in industrijskih projektih s področja merjenja aerosolov in razvojem laserskih in optičnih medicinskih pripomočkov. Sodeluje na tekočih raziskovalnih in razvojnih projektih podjetja kot vodja skupine, raziskovalec ali svetovalec. Bil je mentor dvema mladima raziskovalkama, več diplomskim študentom in je docent na Mednarodni podiplomski šoli J. Stefana. Je član delovne skupine, ki z mandatom Evropske komisije pripravlja standard za določanje koncentracij ogljičnih aerosolov, in je sodeloval v ekspertni skupini o črnem ogljiku evropske ekonomske komisije Združenih narodov. Teme, s katerimi se ukvarja, so osredotočene na razvoj in uporabo inštrumentov za merjenje optičnih lastnosti aerosolov, še posebno črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov. Trenutno se največ ukvarja z razvojem novih tipov Aethalometrov; določitvi virov onesnaženja zraka z meritvami onesnaževal v realnem času; vertikalnimi profili primarnih produktov zgorevanja; in razvojem novih metod za merjenje učinkovitosti zgorevanja.