Koliko ostankov zdravilnih učinkovin konča v pitni vodi?

Znanost na cesti
Znanost na cesti
Koliko ostankov zdravilnih učinkovin konča v pitni vodi?
/

Posnetek predavanja si lahko ogledate na:

prof. dr. Ester Heath, Institut “Jožef Stefan”
moderator: Matic Jerman

23. junij 2016, Knjigarna Konzorcij (ponovitev na novi lokaciji)

Zdravilne učinkovine in sredstva za osebno nego delujejo še dolgo po tem, ko zapustijo naše telo. Glavni vir onesnaženja okolja s temi t.i. “novimi onesnažili” predstavljajo bolnišnične, komunalne in industrijske odpadne vode, njihova prisotnost v okolju pa je pomembna predvsem zaradi možnih neželenih učinkov, ki jih predstavljajo za ljudi in druge ne-tarčne organizme.

V EU predstavlja Vodna direktiva pravno podlago za varstvo in obnovljivost voda. Leta 2015 je komisija EU sprejela izvedbeni sklep o določitvi nadzornega seznama snovi za spremljanje na ravni Unije na področju vodne politike (EU 2015/795), v katero je vključila tudi zdravilne učinkovine in sicer nesteroidno protivnetno učinkovino diklofenak, tri steroidne hormone (17ß-estradiol, 17α-etinilestradiol in estron) ter tri makrolidne antibiotike (eritromicin, klaritromicin in azitromicin). Pričakujemo, da bodo tudi druga organska onesnažila iz skupine zdravilnih učinkovin in sredstev za osebno nego sledila tem primerom.

Predstavitev obravnava skupine zdravilnih učinkovin in sredstev za osebno nego, ki postajajo pereč problem v okolju, pregled glavnih virov tovrstnega onesnaženja, njihovo delovanje v okolju ter rezultate tovrstnih raziskav v Sloveniji.

Prof. dr. Ester Heath je diplomirala leta 1991 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in se nato zaposlila na Institutu »Jožef Stefan«. Leta 1994 je magistrirala, doktorirala pa leta 1998 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Praktični del magistrskega dela je opravila na Oddelku za znanosti o okolju na Univerzi v Plymouthu v Veliki Britaniji, podoktorsko usposabljanje pa na Oddelku za kemijsko inženirstvo na Univerzi McGill v Montrealu v Kanadi. Prof. dr. Heath je vodja Skupine za organsko analizo na Odseku za znanosti o okolju in izredna profesorica na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, smer Ekotehnologija. Glavno področje njenega raziskovanja je organska analiza, kjer v zadnjem času intenzivno preučuje pojavnost, kroženje in učinke ostankov zdravilnih učinkovin in sredstev za osebno nego v okolju.