Tudi krompir lahko zboli

Znanost na cesti
Znanost na cesti
Tudi krompir lahko zboli
/

Posnetek predavanja si lahko ogledate na:

dr. Špela Baebler, Nacionalni institut za biologijo
moderatorka: Anja Čuček

22. april 2015, Kavarna Union

Da, tudi rastline lahko napadejo bakterije, virusi in drugi mikroorganizmi, kar povzroča velike izgube pridelka. Kemična zaščita proti boleznim je okoljsko nesprejemljiva in v primeru virusnih bolezni celo nemogoča. Razumevanje odnosa rastlin s povzročitelji bolezni lahko pripomore k razvoju trajnostnih in okolju prijaznih načinov za zaščito rastlin. Obrambni odgovor rastlin je odvisen od številnih, med seboj povezanih komponent. Za razumevanje obrambnih procesov in odkrivanje ključnih komponent le-teh, ki lahko pripomorejo k vzgoji odpornih sort, je zato nujna uporaba pristopov sistemske biologije.

Krompir je v svetovnem merilu ena izmed najpomembnejših poljščin, v Sloveniji ga letno pojemo 120 tisoč ton ali 60 kg na prebivalca. Eden najpomembnejših povzročiteljev bolezni krompirja je krompirjev virus Y, ki je glavni krivec, da na naših poljih ni več nekdaj popularne sorte Igor. Vendar pa so sorte krompirja so različno občutljive na virus pa tudi različki virusa so različno usodni za rastline krompirja, kar nam omogoča vpogled v mehanizme učinkovite obrambe proti virusom. V predavanju bodo predstavljeni načini in izzivi raziskav obrambnega odgovora krompirja z metodami sistemske biologije pa tudi zanimivi izsledki.