Zelena energija – pot v svetlo prihodnost ali energetsko revščino?

Znanost na cesti
Znanost na cesti
Zelena energija - pot v svetlo prihodnost ali energetsko revščino?
/

Posnetek predavanja si lahko ogledate na:

prof. dr. Rafael Mihalič, Fakulteta za elektrotehniko, UL
moderator: Matej Praprotnik, Val 202

15. april 2015, Kavarna Union

Energija je eden od temeljev civilizacije. O oskrbi z njo in izzivih, ki jih slednja prinaša, bo na javnem poljudnoznanstvenem predavanju spregovoril red. prof. dr. Rafael Mihalič, univ. dipl. inž. el., s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

O neločljivi povezavi med energetiko, politiko, civilnimi gibanji in interesnimi lobiji

Energija je temelj našega delovanja, vendar se vse premalo zavedamo, kakšni izzivi so povezani z njeno oskrbo, saj je tematika v javnosti predstavljen površno in neustrezno. Zato bo v sredo, 15. aprila, ob 19:00, v Kavarni Union o tej tematiki na poljuden način spregovoril, red. prof. dr. Rafael Mihalič, univ. dipl. inž. el., predstojnik katedre in vodja laboratorija na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Kot pravi strokovnjak, je cilj predavanja predstaviti širši pogled na problem oskrbe z energijo, saj do napačnih odločitev na področju oskrbe z njo prihaja ravno zaradi parcialnega pogleda na problematiko. Udeleženci bodo spoznali najosnovnejše fizikalne zakonitosti pri pretvarjanju energije in pri zagotavljanju oskrbe z električno energijo, ki velja za specifično in najuporabnejšo obliko energije. Tudi znanstveno utemeljena dejstva glede zalog in potencialov različnih primarnih virov energije so v javnosti velikokrat predstavljena zelo enostransko ali povsem popačeno. Znaten del predavanja bo namenjen cilju razbitja nekaterih dogem, ki so močno zasidrane v javnosti in so v samem fizikalnem bistvu napačne ali pa veljavne le v posameznih primerih. Nadalje želi red. prof. dr. Rafael Mihalič, univ. dipl. inž. el. vzpodbuditi kritično razpravo o neločljivi povezavi med energetiko, politiko, civilnimi gibanji in interesnimi lobiji na podlagi fizikalnih dejstev in slike, kakor jo v javnosti kažejo zainteresirane skupine.