Živo srebro v hrani in okolju

Znanost na cesti
Znanost na cesti
Živo srebro v hrani in okolju
/

Posnetek predavanja si lahko ogledate na:

prof. dr. Milena Horvat (Institut “Jožef Stefan”)
moderator: Matic Jerman (TV Slovenija)

7. marec 2014, Kavarna Union

Živo srebro je strupena kovina, ki se ji praktično ne moremo izogniti, saj je v nizkih odmerkih prisotna povsod – v zraku, v vodi, prsti in zlasti v ribah, ki kopičijo živo srebro. Nivo izpostavljenosti posameznika je odvisen predvsem od vrste in količine zaužitih rib.

Kakšno je stanje v Sloveniji? Ali je slovensko okolje onesnaženo z živim srebrom? Kdo je najbolj ogrožen? Ali so ribe na slovenskem tržišču varne? Kaj pa drugi viri izpostavljenosti? Predavanje bo podalo odgovore na ta in podobna vprašanja. Prav tako pa bo predavanje osvetlilo novo mednarodno konvencijo – Konvencijo Minamata, ki je bila sprejeta v oktobru 2013. Le-ta bo močno zaznamovala dejavnostti na področju ukrepov za zmanjševanje emisij živega srebra v globalno atmosfero, ravnanje s presežki živega srebra kot surovine, ter ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti ljudi.

Prof. dr. Milena Horvat je doktorica kemije, vodja Odseka za znanosti o okolju na Institutu “Jožef Stefan” ter profesorica na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana.

Zanimive povezave: