Kreativni računalnik, pomočnik pri kreiranju znanja iz podatkov

Znanost na cesti
Znanost na cesti
Kreativni računalnik, pomočnik pri kreiranju znanja iz podatkov
/

Posnetek predavanja si lahko ogledate na:

prof. dr. Nada Lavrač (Institut “Jožef Stefan”)
moderator: Matej Praprotnik (Val 202)

4. april 2014, Kavarna Union

Računalniška kreativnost je multidisciplinarno področje znanosti na presečišču umetne inteligence, kognitivne psihologije in filozofije. Cilj področja je razvoj računalniških programov, sposobnih kreativnega delovanja, kakršnega poznamo ljudje. Predavanje se osredotoči na kreativno odkrivanje zakonitosti v podatkih s pomočjo računalniških programov, s katerimi lahko izluščino novo znanje iz tabelaričnih podatkov in korpusov besedil.

Prof. dr. Nada Lavrač je doktorica matematike, znanstvena svetnica in vodja Odseka za tehnologije znanja na Institutu “Jožef Stefan”, redna profesorica računalništva na Univerzi v Novi Gorici in na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana.