Jezik in mišljenje v dobi umetne inteligence

prof. dr. Špela Vintar, Filozofska fakulteta, UL
povezuje: Nina Slaček

8. 11. 2023 ob 19h, Knjižnica Kranj

Tehnologije umetne inteligence so med nami že nekaj let, pozornost širše javnosti pa so vzbudile pred slabim letom s prihodom inteligentnega pomočnika ChatGPT. Jezikovni model GPT danes poganja na tisoče inteligentnih aplikacij, poleg njega pa imamo na voljo še druge jezikovne modele sorodnih zmogljivosti. Na dogodku bomo spregovorili o vplivih inteligentnih tehnologij na jezikovne, pa tudi druge poklice, o novostih pri prevajanju besedil in govora, o celi vrsti pametnih orodij za pisanje, raziskovanje in izobraževanje, pa tudi o tem, kako vzgajati primeren odnos do tehnologij.

Jezikovni pomočniki in prevajalniki marsikdaj delujejo na prvi pogled brezhibno, vendar se v umetno tvorjenih besedilih pogosto skrivajo vsebinske, jezikovne in slogovne napake. Poleg tega ima jezik, ki ga tvori UI, določene značilnosti, ki utegnejo sčasoma povzročiti spremembe tudi v naravni človeški govorici.

Predstavili bomo tudi nekaj novejših raziskav s področij računalniškega in kognitivnega jezikoslovja ter razmišljali o razvojnih trendih v prihodnosti.

Špela Vintar je redna profesorica na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer poučuje predmete, povezane z jezikovnimi in prevajalskimi tehnologijami in z upravljanjem terminologije. Raziskovalno se ukvarja z računalniškim jezikoslovjem, predvsem s strojnim prevajanjem, modeliranjem znanja in semantiko. Je avtorica prek 60 znanstvenih člankov in dveh knjig, v svoji karieri je vodila tudi številne domače in mednarodne raziskovalne projekte. V zadnjih letih je največ truda vložila v razvoj novega mednarodnega interdisciplinarnega študijskega programa Digitalno jezikoslovje, ki je letos sprejel že drugo generacijo študentov.