Neurni valovi, burje in meteorološki cunamiji

dr. Matjaž Ličer, NIB
moderatorka: Renata Dacinger

5. januar 2017, Knjigarna Konzorcij

Temeljne fizikalne zakone morja in atmosfere dokaj dobro poznamo. Žal pa to ne pomeni, da dobro razumemo tudi procese, ki določajo njuno vedenje in medsebojne vplive. O tem vemo presenetljivo malo – to predstavlja velik znanstveni izziv, obenem pa ni brez varnostnih in gospodarskih posledic.

V pogovoru boste spoznali nekaj najsilovitejših procesov, ki se odvijajo kot posledice interakcij med atmosfero in oceanom,zlasti zgostitve morske vode, ki jih v Jadranskem morju povzroči močna burja in ki navkljub lokalnosti burje sežejo globoko v Sredozemlje. Predstavili bomo neurne valove, ki povzročajo vsakoletno poplavljanje Benetk in Pirana, nastanejo pa zaradi medsebojnih vplivov vetrov, zračnega pritiska ter plimnih valov. In opisali bomo še pojav t.i. meteoroloških tsunamijev, destruktivnih oceanskih valov, ki se pojavljajo v ozkih zalivih v Jadranu in Sredozemlju zaradi hitrih srememb zračnega pritiska, ter povzročajo ogromno škodo.

Dr. Matjaž Ličer je fizik in raziskovalec na Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo. Ukvarja se z matematičnimi simulacijami fizike morja, zlasti z interakcijami med oceanom in atmosfero, zanimajo pa ga tudi vplivi teh procesov na poplave v celinski Sloveniji. Poleg fizike ga zanimajo družbene vloge naravoslovnih znanosti in humanizma ter sodobna filozofija. Jeseni 2014 je pri Založbi ZRC v njegovem prevodu izšla Einsteinova knjiga O posebni in splošni teoriji relativnosti.