Nebo nad Bohinjem

Bojan Ambrožič, Nanocenter

V organizaciji zavoda Znanost na cesti je v petek, 1. septembra, na vrtu hotela Bohinj v Ribčevem lazu
potekalo astronomsko predavanje, ki mu je sledilo opazovanje zvezdnega neba s teleskopi. K izvedbi
dogodka so prispevali tudi tolminski skavti, ki so se zanimali za kakšen tak dogodek in se samo za to
priložnost pripeljali iz Tolmina v Bohinj.
Predavanje z nekoliko provokativnim naslovom “Iskanje zunajzemeljskega življenja” je izvedel
astrofizik prof. dr. Tomaž Zwitter s Fakultete za matematiko in fiziko UL. Med predavanjem je
poskušal razložiti, kako težko predstavljivo ogromne so razdalje v vesolju, tudi do najbližjih zvezd, kar
močno zmanjšuje verjetnost, da bomo kadarkoli našli življenje izven nasega Osončja, praktično na nič.
Zaradi tujih gostov je predavanje potekalo tako v slovenskem kot tudi v angleškem jeziku.
Po predavanju sem vodil opazovanje nočnega neba s svojima dvema teleskopoma s 120 mm
refraktorjem in 200 mm newtonskim reflektorjem. Nejc Davidovič pa je prinesel teleskop 100 mm
Schmidt-Cassegrain. Skozi njih smo si ogledali planet Saturn, ki je ravno v opoziciji, in Luno. Za razliko
od Nejčevega teleskopa moja dva teleskopa nimata motorčkov za sledenje po nočnem nebu. Zato
sem bil vesel, da mi je pri ročnem premikanju teleskopov pomagala tudi Petra. Pri 100 x povečavi
namreč objekt iz polja teleskopa izgine že v nekaj sekundah, zato je bil potreben premik teleskopa za
vsakega udeleženca posebej. Z Nejčevim teleskopom to ni bilo potrebno. Zaradi velike svetlosti neba
ob skorajda polni Luni je bilo težko opazovati objekte globokega neba. Ogledali smo si samo
Andromedino galaksijo in nekatere dvojne zvezde. Dogodka se je udeležilo okrog 40 udeležencev.