Iskanje zunajzemeljskega življenja / Search for extraterrestrial life

prof. dr. Tomaž Zwitter, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

petek, 1. septembra 2023, ob 20. uri

na vrtu hotela Bohinj v Ribčevem lazu

Vesolje je polno planetov in lun, ki bi lahko gostile življenje. V predavanju bomo predstavili nova spoznanja, kje je najti primerne pogoje, ter kako se tega lotiti. Ugotovili bomo, da bi na drugih telesih v našem Osončju lahko obstajale le zelo preproste oblike življenja, medtem ko dlje še dolgo ne bomo mogli potovati. Preostane torej opazovanje z Zemlje in bližnje okolice ter sklep, da je naš planet edini, ki je dosegljiv in primeren za človeško poselitev, torej moramo nanj bolj paziti. 
Predavanje bo v slovenskem in angleškem jeziku.
Sledilo bo opazovanje nočnega neba s teleskopom.

The universe is full of planets and moons that could host life. With new insights we can point to places with suitable conditions and make a proper research plan. It turns out that one could expect only very primitive forms of life within our Solar system, and that we shall not be able to travel further in a foreseeable future. So we should plan for observations from the Earth or its vicinity. But even now it is clear that our planet is the only reachable body which is suitable for human settlement, so we should take a better care of it.  
The lecture will be in Slovenian and English.
Observation of the night sky with a telescope will follow.

Prof. dr. Tomaž Zwitter uči astronomske predmete na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Raziskovalno ga zanima predvsem fizika naše Galaksije in njenih tudi neobičajnih zvezd. Je del mednarodnih kolaboracij Gaia, Galah, Gaia-ESO in RAVE. Je dobitnik Zoisove nagrade za vrhunske znanstvene dosežke. Pomaga tudi pri popularizaciji znanosti.