Nove genske tehnologije pri pridelavi hrane

Znanost na cesti
Znanost na cesti
Nove genske tehnologije pri pridelavi hrane
/

9.10. 2023 ob 18h v Knjižnici Prežihov Voranc, Tržaška 47a, Ljubljana
Dogodek v sodelovanju z Oddelkom za agronomijo, Biotehniška fakulteta, UL

moderatorka: Anja Suvorov

sogovorci:

Prof. dr. Zlata Luthar (Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta, UL)
Doc. dr. Rok Mihelič (Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta, UL) 
Doc. dr. David Dobnik (Nacionalni inštitut za Biologijo, NIB)
Prof. dr. Franc Mali (Center za proučevanje znanosti, Fakulteta za družbene vede, UL)
Dr. Kristina Ugrinović (Kmetijski inštitut Slovenije, KIS) 
Doris Letina, Vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko pri ZSPM

Vse manj razpoložljivih zemljišč, degradacija okolja, pomanjkanje vode, povečano povpraševanje po energiji ter pojav novih škodljivcev in bolezni pomenijo znaten pritisk na kmetijstvo. Kmetje vse težje pridelajo hrano na trajnosten način. Kako zadostiti povpraševanju po zdravi hrani in optimalni prehrani, če ob vsem naštetem število svetovnega prebivalstva še narašča? So lahko odgovor na izzive kmetijskih praks tehnološke inovacije? Zlasti kmetijske tehnologije imajo potencial, da povečajo produktivnost in trajnost kmetijstva. Kmetje to prepoznavajo in cenijo. Številni pravzaprav tehnologijo – gensko, mehansko in digitalno – vidijo kot edini realističen način za reševanje sedanjih izzivov. Z novimi genskimi tehnologijami lahko bolj učinkovito izboljšamo določene lastnosti rastlin in pridobimo sorte odporne na biotski in abiotski stres.