Priložnosti in pasti uporabe metod umetne inteligence

dr. Martin Žnidarišič, Institut “Jožef Stefan”
moderator: Lenart J. Kučić

11. 10. 2023 ob 19h, Mestna knjižnica Kranj

V zadnjih nekaj letih so nekateri izjemni dosežki in širšemu krogu ljudi dostopna orodja povzročili, da se umetna inteligenca omenja na prvih straneh medijev. Ob precej manjši pozornosti pa so rešitve na osnovi metod umetne inteligence že dalj časa delovale v mnogih programskih orodjih in industrijskih okoljih, tudi slovenskih. Povečano zanimanje za to področje je dobro, saj lahko s tovrstnimi pristopi učinkovito rešimo veliko praktičnih problemov in izboljšamo marsikatero obstoječo rešitev.

Potencialni doprinos teh pristopov je izjemen in se marsikje šele začenja kazati, na primer pri umetni inteligenci za podporo znanosti. Vseeno pa te metode niso vsemogočne in nekatera od povečanega števila pričakovanj bodo po vsej verjetnosti to tudi ostala. Primer področja, na katerem se že dalj časa pričakuje rešitve za pereče probleme, je tako imenovana ambientalna inteligenca za pomoč ljudem in z njo povezane ideje rešitev, ki se izmikajo širši praktični rabi.

V pogovoru bomo predstavili nekaj ključnih značilnosti najširše uporabljenih metod umetne inteligence, omenili, pri kakšnih problemih si lahko največ obetamo od umetne inteligence in pri kakšnih mogoče ne, in si to podrobneje pogledali na primeru enega od sistemov ambientalne inteligence za pomoč ljudem na katerih so v zadnjem času delali slovenski raziskovalci. Gre za sistem, ki naslavlja nekatere od izzivov tovrstnih rešitev s tem, da kombinira pristope strojnega učenja in odločitvenega modeliranja in v svoj proces delovanja lahko vključuje človeka, kar mogoče predstavlja recept za izpolnitev nekaterih pričakovanj tudi na povsem drugih področjih uporabe.

Dr. Martin Žnidaršič je raziskovalec na Odseku za tehnologije znanja Instituta Jožef Stefan. Njegovi glavni raziskovalni področji sta strojno učenje in odločitveno modeliranje, predvsem modeliranje človeškega vrednotenja. Kot analitik podatkov in odločitvenih procesov je bil vključen v številne mednarodne, nacionalne in komercialne projekte v različnih vlogah, kot sodelavec, vodja delovnih paketov ali koordinator.

Predava pri predmetih s področja strojnega učenja in umetne inteligence na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana v Ljubljani in Fakulteti za industrijski inženiring v Novem mestu.