Nove možnosti diagnostike in zdravljenja raka

Znanost na cesti
Znanost na cesti
Nove možnosti diagnostike in zdravljenja raka
/

Posnetek predavanja si lahko ogledate na:

prof. ddr. Boris Turk, Institut “Jožef Stefan”
moderator: Matic Jerman, samostojni novinar

12. april 2017, Kavarna Union

Danes imamo veliko potencialnih zdravil, ki neuspešno zaključijo svojo pot v kliničnih ali pa tudi že predkliničnih testiranjih, pri čemer sta zelo pogosta vzroka neučinkovitost in toksičnost. Zato se veliko sredstev namenja razvoju dostavnih sistemov za zdravila, ki bi lahko te pomanjkljivosti odpravila in dala tem molekulam novo priložnost. Poleg tega gredo raziskave tudi v smeri novih metod neinvazivne diagnostike in v kombinacijo teh metod s terapevtskimi, vključno z novimi dostavnimi sistemi za zdravila. To pa pomeni tudi novo priložnost za paciente, kajti tovrstne sisteme se največ uporablja za zdravljenje raka. To pa bo tudi tema debate. (Naslovna slika je delo podjetja Seyens.)

Prof. ddr. Boris Turk je doktoriral iz kemijskih znanosti na univerzi v Ljubljani leta 1993 in iz medicinske in fiziološke kemije leta 1996 na Swedish University of Agricultural Sciences V Uppsali na Švedskem. Je vodja Odseka za biokemijo in Molekularno ter Strukturno Biologijo na Institutu Jožef Stefan ter redni profesor za biokemijo na Univerzi v Ljubljani. V okviru svojega dela se ukvarja predvsem z raziskavami proteoliznih encimov in razumevanjem njihove vloge pri boleznih, še posebej pri raku. V okviru teh raziskav so razvili tudi več novih sistemov za ciljano dostavo zdravil in neinvazivno diagnostično slikanje, ki so jih uspešno preizkusili tudi in vivo. Za svoje delo je prejel več priznanj in nagrad, med drugim Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke v znanosti, izvoljen je bil za člana več akademij (European Academy London; EMBO, …), poleg tega pa je tudi urednik več mednarodnih revij.