Kako obvladati poplave?

doc. dr. Primož Banovec, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL
moderatorka: Renata Dacinger

Pust brez maske

doc. dr. Mateja Habinc, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, UL
moderatorka: Renata Dacinger

Bitka z mikrobi

prof. dr. David Stopar (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani)
moderatorka: Maja Ratej (Val 202)